ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

12.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TO  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ Γ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ             (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ).