ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1), “ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020”

 Αθήνα, 01/06/2020

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Θεματικά Δελτία Ενημέρωσης

Σύνταξη: Παναγιώτης Κυριακούλιας

Επικοινωνία: p.kyriakoulias@eiead.gr