ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (2), «ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;» – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αθήνα, 29/09/2020

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (2): «ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;» – ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΙΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Θεματικά Δελτία Ενημέρωσης

ΣΥΝΤΑΞΗ: Παναγιώτης Κυριακούλιας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: p.kyriakoulias@eiead.gr