ΤΕΒΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21/04/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

                Αγαπητοί συνεργάτες,

            Σας ενημερώνουμε ότι προς τον σκοπό του εύρυθμου προγραμματισμού της αποστολής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από το Πάσχα και μετά, δεν θα αποστέλλονται προϊόντα στις Κοινωνικές Συμπράξεις αν προηγουμένως δεν έχει επιστραφεί στη Διαχειριστική Αρχή, πλήρως συμπληρωμένο, το απολογιστικό excel σχετικά με τις ποσότητες ανά είδος που διανεμήθηκαν και τα αποθέματα που παραμένουν στις αποθήκες, για όλες τις διανομές που θα έχουν λάβει χώρα έως και το Πάσχα.