ΤΕΒΑ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30/05/2016

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                Επισημαίνεται στις Επιτροπές Παραλαβής των Κεντρικών Προμηθειών ότι θα διενεργείται ενδελεχής έλεγχος των προϊόντων που παραδίδονται ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

                Προϊόντα που έχουν παραληφθεί χωρίς κάποια σημείωση επί του Δελτίου Αποστολής, στα οποία στη συνέχεια διαπιστώνονται παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία καταστροφής, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής.