ΤΕΒΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αθήνα, 22/04/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι το επόμενο διάστημα θα ζητηθεί δειγματοληπτικά η προσκόμιση στη Διαχειριστική Αρχή Πρωτοκόλλων Διανομής, για διοικητικό έλεγχο.