ΤΕΒΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΟΠΣ

03/11/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03/11/2015 έως και 09/11/2015,  θα πρέπει να ορίσετε άτομο/α υποβολής Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

Οδηγίες εγγραφής χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου http://esub.mnec.gr/ops_sec5/register.zul

 Προσοχή

Επειδή το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε το όνομα του ατόμου που θα υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης, πρέπει να δηλώσετε τον Nόμιμο Eκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.

Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον πληρούνται οι

παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη,

ii. Έχει παραληφθεί από την Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ το υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη.

Αποστολή Αιτήσεων Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου

ΕΙΕΑΔ

Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Μονάδα Δ’

Κωστή Παλαμά 6-8

11141 Αθήνα

3ος όροφος

Υπόψη : κα Τιτοπούλου Γεωργία