ΤΕΒΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, TABLETS

30/11/2015

Προκειμένου να ενημερωθεί το λογισμικό παρακολούθησης της αποθήκης και τα tablets που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σημείο διανομής, παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή excel στην κ. Φωτοπούλου (e.fotopoulou@eiead.gr) τα παρακάτω:

  • Τόπο διανομής (πλήρη διεύθυνση, υπεύθυνο άτομο, τηλέφωνο)
  • Κατανομή ωφελουμένων σε κάθε τόπο διανομής
  • Υπεύθυνο αποθήκης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e.mail)

Πληροφορίες: Ελένη Φωτοπούλου τηλ. 210 2120722