Το ΕΙΕΑΔ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Πρόεδρος: Βαβουγυιός Αριστοτέλης

Μέλη

Αγραπιδάς Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μπακέας Σταύρος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τυφοξύλου Θεανώ, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

Γρηγοριάδου Κυριακή, Εκπρόσωπος Υπουργού Εργασίας

Πασπάλας Ιωάννης, Εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.

Γαβαλάκης Νικόλαος, Εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β. (κοινός εκπρόσωπος εργοδοτικών οργανώσεων)