ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΕΑΔ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

30/03/2021

Συμμετοχή ΕΙΕΑΔ σε Διεθνή Διαδικτυακή Ημερίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) πραγματοποίησε διεθνή διαδικτυακή ημερίδα στις 30/03/2021, με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας. Η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ».

Η Ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις του έργου “EQAVET  NRP’s 2019-2021” του προγράμματος ERASMUS+

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκ μέρους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ο Πρόεδρος του ΕΙΕΑΔ κ. Αριστοτέλης Βαβουγυιός, ο κ. Σταύρος Γαβρόγλου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων και η κ. Χρύσα Παϊδούση, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΙΕΑΔ.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ & Χ ΠΑΪΔΟΥΣΗ: “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ”