ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  17/3/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποπληρωμή των σχεδίων των Φορέων που υλοποιούν το Πρόγραμμα “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ EXCEL – Στατιστικά για αποπληρωμή

ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ – Οδηγίες προς τους Φορείς για την αποπληρωμή (φυσικό αντικείμενο)