ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4756/2020 & ΚΥΑ 2788/30.6.2021) – ΛΟΓΟΤΥΠΑ

30/8/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ” – 2021

Δημοσιεύεται η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έτους 2021 καθώς και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό (Αίτηση χρηματοδότησης, θεσμικό πλαίσιο, λογότυπα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4756-2020_ΑΡΘΡΟ 15_ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ (2021)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ”- 2021 (ΚΥΑ 2788/30.6.2021) 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

29/09/2021: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ