ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4756/2020 & ΚΥΑ 2788/30.6.2021) – ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΑΘΗΝΑ 11/2/2022

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (PDF)

Παράρτημα 1 – Έντυπο Προφίλ και Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης (doc)

Παράρτημα 2 – Συγκεντρωτικός κατάλογος – Προφίλ ωφελούμενων (xls)

Παράρτημα 3 – Έντυπο Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας (doc)

Παράρτημα 4 – Συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα (doc)

Παράρτημα 5 – Διμηνιαίο Δελτίο Δεικτών (xls)

Παράρτημα 6 – Διμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης (doc)

Παράρτημα 7 – Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (doc)

Παράρτημα 8 – Απολογιστική Έκθεση Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (doc)

Παράρτημα 9 – Εxcel_συγκ ατομικά (xls)

30/8/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ” – 2021

Δημοσιεύεται η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έτους 2021 καθώς και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό (Αίτηση χρηματοδότησης, θεσμικό πλαίσιο, λογότυπα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ 4756-2020_ΑΡΘΡΟ 15_ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ (2021)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ”- 2021 (ΚΥΑ 2788/30.6.2021) 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

29/09/2021: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ