ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: COMPENDIUM 2014-2017

18/12/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

COMPENDIUM 2014-2017

Υπεύθυνη Έκδοσης-Συντονισμός: Ελένη Λαμπριτζή
Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκη Γιαννοπούλου
Επιμέλεια Σύνταξης: Νίκη Γιαννοπούλου & Κων/να Μπασκόζου
Επιτροπή Παρακολούθησης: Γεώργιος Πλανήτερος,
Στέλιος Καμπουρίδης, Βασιλική-Μαρία Παπανδριανού,
Χριστίνα Κοτρώτσου, Ελένη Λαμπριτζή, Νίκη Γιαννοπούλου