ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Συμπλήρωση από τους φορείς διαχείρισης φακέλου Excel για καταβολή β’ δόσης και αποπληρωμής – “Ορθή επανάληψη αρ. 2»

Αθήνα, 05/03/2019

Προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του Προγράμματος, παρακαλούνται οι φορείς διαχείρισης να συμπληρώνουν, για την καταβολή της β΄δόσης και της αποπληρωμής, το “excel συγκεντωτικό και ατομικά – ορθή επανάληψη αρ. 2» αντί εκείνου που αναρτήθηκε στις 24/01/2019.