ΕΙΕΑΔ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΛΤΙΟ 2, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

10.07.2014

ΕΙΕΑΔ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ 2/2014

ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΔΒΜ): Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Χρύσα Παϊδούση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr