ΕΙΕΑΔ: Στατιστική Ενημέρωση / Statistical Info

25.04.2014

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ανακοινώνει την έναρξη έκδοσης Στατιστικών Δελτίων για ειδικά θέματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με την τακτική έκδοση Στατιστικού Δελτίου το ΕΙΕΑΔ επιδιώκει την επικοινωνία και πληροφόρηση του ειδικού αλλά και του ευρύτερου κοινού για βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Τα δελτία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας www.eiead.gr στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το πρώτο δελτίο αναφέρεται στο κρίσιμο οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα των Νέων 18-24 εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEET).

Με εκτίμηση

Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος
Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής

 

Dear colleagues,

The National Institute of Labour & Human Resources (NILHR) announces the launch of Statistical Info on specific issues of the Greek economy and society. With this e-edition we aim to reach experts as well as the broader public on key economic and social indicators. Statistical Info will be published on our website www.eiead.gr both in Greek and English language. The first issue focuses on the important economic and social indicator of NEET: Young people, 18-24 years old not in employment, education and training.

Sincerely,

Professor K.P. Anagnostopoulos
President-General Director

Ελληνική Έκδοση

English Version