“ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

18/4/2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Χρύσα Παϊδούση

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κωνσταντίνα Μπασκόζου, Νίκη Γιαννοπούλου, Βασιλική Καζλάρη, Φωτεινή Μαστρογιάννη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr