ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

17/12/2014

Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Πίνακας εγκεκριμένων σχεδίων

Με Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, {(αρ. πρωτ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0)} ανακοινώνεται ο πίνακας των Εγκεκριμένων Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα, να αποστείλουν έως τις 22/12/2014 υπογεγραμμένη σε τέσσερα (4) αντίτυπα την Προγραμματική Σύμβαση.

Όσοι φορείς αδυνατούν να αποστείλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας την Προγραμματική Σύμβαση, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως έως την Παρασκευή 19/12/2014 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Η Προγραμματική Σύμβαση συνοδευόμενη απο διαβιβαστικό, να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141 3ος  όροφος, Αθήνα

με την ένδειξη Προγραμματική Σύμβαση για το Πρόγραμμα « Στέγαση και Επανένταξη»

Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή

Πληροφορίες:

Ελένη Λαμπριτζή, τηλ. 210 2120737, e.mail: e.lambritzi@eiead.gr

Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ. 210 2120746, e.mail: n.giannopoulou@eiead.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ