ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ”, ΜΑΪΟΣ 2020

11/05/2020

ΜΕΛΕΤΗ: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ​Σ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ“, ΜΑΪΟΣ 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: Αρθρα

ΣΥΝΤΑΞΗ: Χρύσα Παϊδούση (PhD)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr