ΤΕΒΑ: “ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ”

Αθήνα, 14/06/2016

“ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ” (αρχείο zip)