ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

18/2/2015

Πρόγραμμα “Στέγαση & Επανένταξη”- Τεχνικά Σεμινάρια/προκαταβολή.

Προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη δόση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ύψους 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω, για κάθε ωφελούμενο άτομο (σημ. δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας):

 • Προφίλ ωφελούμενου (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 • Ατομικό πλάνο επανένταξης (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
 • Έκθεση Κοινωνικής έρευνας (σύμφωνα με το υπόδειγμα)-(επισυνάπτεται η τυπολογία της FEANTSA)
 • Υλοποίηση μιας ενέργειας δημοσιότητας
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή το έντυπο Ε1 όπως αυτό υποβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2014
 • Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί 1.1.2015 (www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9)

Επίσης, να υποβληθούν τα αναφερόμενα στη σελ. 3 της Πρόσκλησης:

 • βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
 • έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα,
 • έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του Τελικού Δικαιούχου.

Τα ανωτέρω θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα που θα παρουσιασθεί στα Τεχνικά Σεμινάρια.

Τα τεχνικά σεμινάρια προγραμματίζονται ως εξής:

 • Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α1 έως Α13
 • Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, για τους φορείς με κωδικό σχεδίου Α14 έως Α26 Χώρος διεξαγωγής: Σολωμού 60 και Πατησίων, 8ος όροφος, – Αθήνα –Ώρα: 11. π.μ
 • Πάτρα, 3 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του ΕΙΕΑΔ Πανεπιστημίου 19 – Ρίο (Συγκρότημα Σχολών ΟΑΕΔ) αίθουσα Κ14 ισόγειο.
 • Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στη διεύθυνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 (Σχολές ΟΑΕΔ) περιοχή Γιόφυρο, αίθ. Συνεδριάσεων 1ος όροφος.
 • Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αίθουσα Νερού, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, στάση Δημαρχιακό Μέγαρο.

Για συμμετοχή στα Τεχνικά Σεμινάρια παρακαλούμε να συμπληρωθεί η αίτηση συμμετοχής, την οποία θα αποστείλετε ηλεκτρονικά έως 24/2/2015 στην κ. Ελένη Ξυξή (e.ksiksi@eiead.gr)