ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»: – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ : ΑΞΟΝΑΣ 6 (Αποτελέσματα – Δικαιολογητικά συμβασιοποίησης)

16.05.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ :  ΑΞΟΝΑΣ 6 (Αποτελέσματα – Δικαιολογητικά συμβασιοποίησης)

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 3ου Πρακτικού 30-4-2013), με AΔΑ ΒΕΝ30Ξ7Φ-6ΦΨ εγκρίνονται, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  Β’ / άξονας 6, του έργου με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» οι κάτωθι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

 Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται να  υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για την υπογραφή  συμβάσεων (σε φάκελο χρώματος πορτοκαλί ).

Η  προθεσμία υποβολής ορίζεται από   17/5/2013  έως  10/6/2013

 Αναλυτικά  η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ως εξής:

  1. 1.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-1, Α6-2

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ρόδου του ΕΙΕΑΔ

στη δ/νση:  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Θεμιστοκλή Σοφούλη 93 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 1ος  όροφος)

 ΤΚ 85100, Ρόδος.

  1. 2.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9,  Α6-11 , Α6-12, Α6-13

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Βόλου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Αθηνών 64 ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, ισόγειο) ΤΚ 38334, Βόλος.

  1. 3.Οι κλαδικοί φορείς : Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10

 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο Ναυπλίου του ΕΙΕΑΔ στη δ/νση:

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Λεωφ. Άργους  –  Ναυπλίου ( Συγκρότημα ΟΑΕΔ, 2ος  όροφος)

ΤΚ 21100, Τίρυνθα.

Οδηγίες και υποδείγματα δικαιολογητικών  έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις της ιστοσελίδας του ΕΙΕΑΔ, με ημερομηνία 8/8/2012 και με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.