ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20.12.2012

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – προϋπολογισμοί επιχειρήσεων μετά από αίτημα θεραπείας»