ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

25.2.2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Β

 Από σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης Β’  θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Για τα προγράμματα που υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός πέντε ημερών.

Αρμόδια στελέχη για την καταγραφή πιθανών προβλημάτων, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι τα εξής:

1) Για την Περιφέρεια Αττικής -Θράκης: κα. Νάνη Ιωάννα,  τηλ:  2102120726, e – mail: i.nani@eiead.gr

2)Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου: κος. Αντωνίου Σπύρος,  τηλ.2610990284, e – mail: sp.antoniou@eiead.gr

3)Για την Περιφέρεια Ανατολικής, Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας:  κος Ευθυμίου Ρηγίνος,  τηλ: 2310726666, e – mail: e.reginos@eiead.gr

4) Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ηπείρου & Ιόνιων Νησιών: Γουγουλιάς Δημήτρης, τηλ:2410257879,e- mail: d.gougoulias@eiead.gr

5) Για την Περιφέρεια Κρήτης: κος Χατζάκης Δημήτρης τηλ:2810314650, e- mail: d.hatzakis@eiead.gr

6)Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: κα.Κακά Ρία τηλ:2241035100, e- mail: r.kaka@eiead.gr