ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ)

30/5/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ)