ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

17.05.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε τους Κλαδικούς Φορείς, να αποστέλλουν, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του παραδοτέου της Συμβουλευτικής για κάθε επιχείρηση της Πρόσκλησης Β, ενημερωτική επιστολή στον Δικαιούχο της Πρόσκλησης Α΄
(υπ όψη κας Ελένης Λαμπριτζή ΕΙΕΑΔ/ Αυτοτελές Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων/3ος όροφος.  Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαμά 6-8. Ταχ. Κώδικας : 111 41).

Στην επιστολή αυτή να αναγράφεται:

  • Ο Κωδικός του Κλαδικού Σχεδίου,
  • Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η επωνυμία της επιχείρησης για την οποία υποβάλλεται το παραδοτέο,
  • Ο τίτλος του παραδοτέου της Συμβουλευτικής, ο οποίος θα πρέπει να ταυτίζεται  με αυτόν που έχει δηλωθεί στο  υποβληθέν Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής

Πληροφορίες: 210 2120743 Τιτοπούλου Γεωργία & 2102120728 Ξυξή Ελένη