ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πρόσκλησης Β’

28.02.2013

 Επισημαίνουμε ότι από 25 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πρόσκλησης Β’  υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά.

Επομένως, δεν απαιτείται η αποστολή εγγράφων έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης από πλευράς δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, από την ανωτέρω ημερομηνία, η έγγραφη έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Φορέα μας.