ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

13.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ