ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

23/01/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απένταξης των δικαιούχων που έχουν ήδη αποστείλει επιστολή παραίτησης στον ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ, παρακαλούμε να αποσταλούν ΑΜΕΣΑ τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά παρατίθενται στην ανακοίνωση: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ»