ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

06.02.2013

Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης Γ’ θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά. Για τα προγράμματα που υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός δεκαπέντε ημερών.
Το μέγεθος των 5 ΜΒ θεωρείται αρκετό για να καλύψει τον όγκο όλων των απαιτούμενων συνημμένων αρχείων. Εννοείται ότι η χωρητικότητα 5 ΜΒ αναφέρεται σε  κάθε αρχείο που γίνεται upload. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 5 MB, τότε  να συμπιεστεί ηλεκτρονικά το αρχείο. Αν παρά ταύτα και πάλι δεν επαρκεί, να χωριστεί το αρχείο με ειδική ένδειξη στον τίτλο του και να γίνει upload διαδοχικά.