ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

15.02.2013

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ