ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 04/08/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για  δύο θέσεις στελέχους/ων  συντονισμού και υποστήριξης και μια θέση στελέχους συντονισμού και επιστημονικής υποστήριξης στην σύνταξη της έκθεσης με τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ