ΕΦΔ – ΕΙΕΑΔ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

28.06.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από αιτήματα πολλών Κλαδικών Φορέων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της Πρόσκλησης Α, αυστηρά και μόνον μέχρι την Τρίτη 10/7/2012.