ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ» – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Αθήνα, 26/10/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη 1/2017 για την υποβολή της προσφοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» καθως και οι πίνακες οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Σχετικά links :

http://www.kekgsevee.gr/index.php/newscategory/554-2017-10-12-11-42-36

http://www.kekgsevee.gr/index.php/proskliseis/ekseliksi/553-2017-10-12-10-07-56