ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ» – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Αθήνα, 12/10/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ενημερώνουμε ότι η Διακήρυξη (και τα παραρτήματα) του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που αφορά την ενέργεια Β.1 του EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa  αναρτήθηκαν στο site του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σχετικά links:

http://www.kekgsevee.gr/index.php/proskliseis/ekseliksi/553-2017-10-12-10-07-56

http://www.kekgsevee.gr/index.php/etp20142020/545-2017-07-07-07-47-54