ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ»: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αθήνα, 11/10/2017

Επαναδημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων μετά την επανεξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 4010/04.08.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομών υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa.

Έντυπο Υποβολής Ένστασης