ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ»: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 08/08/2017

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 4100/08.08.2017) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»