ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ «Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ»: 2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 04/10/2017

2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 5276/03.10.2017 ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

https://form.jotform.com/72751938148971