Ομιλία Προέδρου- Γενικού Διευθυντή Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Αριστοτέλη Βαβουγυιού Στην ενημερωτική εκδήλωση στους εκπροσώπους του Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την 1Η Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Για την κοινωνική προσφορά του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας»

Αθήνα 2/12/2021

Ομιλία Προέδρου- Γενικού Διευθυντή Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Αριστοτέλη Βαβουγυιού

 Στην ενημερωτική εκδήλωση στους εκπροσώπους του Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την 1Η Δεκεμβρίου 2021 με θέμα: «Για την κοινωνική προσφορά του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας»

 Ως Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση- ενημέρωση για το έργο και την κοινωνική προσφορά του φορέα μας, μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα και ευχαριστώ για την παρουσία του, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου μας κ. Γεώργιο Σταμάτη.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, συστάθηκε το 2011 και τελεί υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα υπό την Εποπτεία του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με το έργο του υποστηρίζει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Επιπρόσθετα ως επιστημονικός φορέας, επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη έρευνα θεμάτων που άπτονται της αγοράς εργασίας, της δια βίου μάθησης και της πρόνοιας και λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στην επιστημονική κοινότητα.

Οι σημαντικότεροι πυλώνες της δραστηριότητας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. τους οποίους και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι:

  1. Ο Εθνικός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, όπου το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι επιστημονικά υπεύθυνος φορέας του έργου.
  2. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 Ως προς τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Ο Μηχανισμός έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Εργασίας το 2016 και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων και διαχειρίζεται το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής του παλμού και των τάσεων της αγοράς εργασίας. Επεξεργάζεται και οπτικοποιεί στατιστικά στοιχεία από εθνικές βάσεις δεδομένων και διενεργεί έρευνες πεδίου σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, για τον εντοπισμό αναντιστοιχιών στην προσφορά και ζήτηση εργασίας, και την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες – σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και δήμου.

Το Έργο της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί τομή στην ιστορία των δημόσιων πολιτικών και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

O Μηχανισμός απευθύνεται τόσο σε όσους σχεδιάζουν, αξιολογούν και παίρνουν αποφάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, όσο και στους εργαζόμενους, ανέργους, μαθητές και φοιτητές.

Στα επόμενα δύο χρόνια οι εργασίες του Μηχανισμού Διάγνωσης θα  επικεντρωθούν σε δύο βασικούς άξονες:

Ο Πρώτος άξονας αφορά  στη διερεύνηση των  γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας  για τα πράσινα και ψηφιακά επαγγέλματα.

Ο Δεύτερος άξονας αφορά στη συνεργασία του, με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ιχνηλάτησης εκπαιδευτικών και εργασιακών διαδρομών, μαθητών και αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Ένα έργο εθνικά σημαντικό για την καλύτερη ανταπόκριση εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και για την αύξηση της απασχόλησης.

 Ως προς το ΤΕΒΑ

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) έχει οριστεί ως Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για την περίοδο 2014-2020.

Το Τ.Ε.Β.Α. αποτελεί για τη χώρα μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανακούφιση από τον κίνδυνο της ακραίας φτώχειας και της αντιμετώπισης του  κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό επιτυγχάνεται: α) με τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας και βασικών υλικών αγαθών στους απόρους, β) με την παροχή συνοδευτικών μέτρων στήριξης, όπως ενδεικτικά είναι: τα Κοινωνικά φροντιστήρια, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές δραστηριότητες και η δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Εφαρμόζεται σε όλη την χώρα μέσω 57 κοινωνικών συμπράξεων (Δήμων και Περιφερειών) οι οποίες ως τοπικές κοινωνίες και σε άμεση επαφή με τους ωφελούμενους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων.

Δικαιούχοι του Τ.Ε.Β.Α., είναι όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), περίπου 400.000 άτομα. (250.000 οικογένειες).

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στο ποσό των 330.000.000€ περίπου, στα οποία προστέθηκαν άλλα 60.000.000€ για την διετία 2021-2022 λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο  νέο  ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΤΕΒΑ θα συνεχίσει τη λειτουργία του και θα ενταχθεί στο τομεακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και στην Ειδική Προτεραιότητα-6 «Επισιτιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης» , με προϋπολογισμό περίπου 400.000.000 €.

Πρωταρχικό μέλημα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ως διαχειριστική αρχή του ΤΕΒΑ υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, είναι η πλήρης και αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου, ώστε με επιταχυνόμενες διαδικασίες και με συνεχείς παραδόσεις τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών στους δικαιούχους, να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και να αποτελέσει ασπίδα για τους άπορους και κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας.

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του Σουηδού Πρωθυπουργού Ούλωφ Πάλμε:

 «Η Μάχη που πρέπει να δώσουμε δεν είναι κατά του πλούτου αλλά κατά της φτώχειας».

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ