ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ «ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (NEETs) – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ – “Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ”

Αθήνα, 20/05/2019

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» (NEETs) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Η περίπτωση του προγράμματος για το «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ»

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας» (2)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Χρύσα Παϊδούση (Phd)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Χρύσα Παϊδούση, Μαρία – Χριστίνα Τσιάμα

                    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr