ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΕΑΔ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ

Το ΕΙΕΑΔ, ως εποπτευόμενος οργανισμός (ΝΠΙΔ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,  σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται μια σειρά από μεγάλα Εργα, τα οποία εντάσσονται στις προτεραιότητες και στις  πολιτικές του Υπουργείου. Είναι Εργα και Δράσεις,  που αφορούν στην αγορά εργασίας, στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις & στους αυτοαπασχολούμενους, στους ανέργους αλλά και στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΕΕ), ο Μηχανισμός Εγκαιρης Ενημέρωσης Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Κρίσεων, τα  στοχευμένα προγράμματα φροντίδας Αστέγων (αρχικά το ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ που ολοκληρώθηκε το 2018)  και τωρα το ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ως τρέχον πρόγραμμα, είναι τα σημαντικά Εργα που υλοποιούμε σήμερα και τα οποία  φιλοδοξούμε  να αφήσουν ένα θετικό και μόνιμο αποτύπωμα στην προστασία της απασχόλησης και της κοινωνίας.

Παράλληλα, το ΕΙΕΑΔ με το επιστημονικό του προσωπικό, τις μελέτες & έρευνες, τις Ετήσιες Εκθέσεις για την Απασχόληση , την Εργασία και την Κοινωνική πολιτική,   φιλοδοξεί να συμβάλλει στη χάραξη και εφαρμογή νέων, καινοτόμων και ουσιαστικών πολιτικών παρεμβάσεων στα παραπάνω πεδία.

Το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ,  εργάζεται  με ευθύνη, διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, ώστε τα έργα που υλοποιεί να αποβούν σε πραγματικό όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Αριστοτέλης Βαβουγυιός
Πρόεδρος ΕΙΕΑΔ