ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

17/07/2015

Το ΕΙΕΑΔ δημοσιοποιεί το Σχέδιο Δράσης που εκπόνησε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας τον Μάιο του 2015 και το οποίο εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σχέδιο Δράσης περιγράφει τη δημιουργία Μόνιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Δημοσιοποιούμε τα πρώτα παραδοτέα του νεοσύστατου Μηχανισμού Διάγνωσης.

Σχέδιο Δράσης Διάγνωσης Αναγκών 6-5-15 ΤΕΛΙΚΟ

Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών ΕΙΕΑΔ 1ο παραδοτέο

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015 ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015 ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015 ΤΕΛΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ