ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

20/12/2020

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μηχανισμού:  Δρ. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Κύριος Ερευνητής-Επιμέλεια Αναλύσεων Ετήσιας Έκθεσης του Μηχανισμού: Δρ. Βάιος Κώτσιος

Ομάδα Εργασίας του Μηχανισμού: Δρ. Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος,  Αντουέλα Βαγγέλη MSc, Έλενα  καλογεράκη MSc, Δρ. Χρήστος Καραβάς, Βασιλική Κρομμύδα MSc, Βασίλειος Μαρκάτης MSc,    Δρ. Παναγιώτης Κώτσιος,  Δρ. Βαρβάρα Λαλιώτη,  Βατίστας Μαλαματένιος MSc, Παύλος Ξένος  – Κοκολέτσης MSc

Υπεύθυνη Τεχνικού Δελτίου του Μηχανισμού:  Αναστασία Παπακώστα

Στην ιστοσελίδα https://lmd.eiead.gr/ δημοσιεύεται η Ετήσια Έκθεση 202του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας  με μια συμπτυγμένη και εύχρηστη μορφή, αξιοποιώντας προηγμένο λογισμικό απεικόνισης.

Καταγράφει και αναλύει, τις εξελίξεις στην απασχόληση και την ανεργία το 2019 και τα προηγούμενα έτη, τη ζήτηση θέσεων εργασίας ανά επάγγελμα, κλάδο και επίπεδο δεξιοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Αποτελείται από 59 διαδραστικούς πίνακες που επιτρέπουν στον/στην χρήστη να εξειδικεύει τη διαθέσιμη πληροφορία ανάλογα με τα δημογραφικά, χρονικά, χωρικά κ.λπ. κριτήρια που τον/την ενδιαφέρουν.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα άντλησης ακόμα πιο αναλυτικής πληροφορίας μέσω της επιλογής “Learn more”. Η πρώτη ενότητα της Έκθεσης αφορά  στην εξέλιξη των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, ενώ η δεύτερη στην ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα του δυναμισμού των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα δεδομένα της Έκθεσης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων ESCO.