ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

30/09/2018

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταύρος Γαβρόγλου (Phd)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  Δρ. Σταύρος Γαβρόγλου, Δρ. Βάιος Κώτσιος

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δρ. Βάιος Κώτσιος, Βασιλική Κρομμύδα Μsc, Μαριάνθη Μαχαιρά Msc

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ: Δρ. Σταύρος Π. Γαβρόγλου, Δρ. Βάιος Κώτσιος, Βασιλική Κρομμύδα Μsc, Μαριάνθη Μαχαιρά Msc, Δρ. Ολυμπία Καμινιώτη, Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Δρ. Ανδρέας Μαυρουλάκης, Βασίλειος Ντερτιλής Msc, Δρ. Χρύσα Παϊδούση, Αναστασία Παπακώστα Μsc, Δρ. Στέλιος Ρουπακιάς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: τ. Αν. Καθ. Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη, Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Δημουλάς, Δρ. Άγγελος Ευστράτογλου, Δρ. Κωνσταντίνος Πουλιάκας, Επ. Καθ. Ανδρέας Φερώνας.

ISSN: 2623 – 4947
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018