ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ “ATTICA RETAIL” 

Αθήνα, 30/10/2019

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ “ATTICA RETAIL”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση και αγορά εργασίας”

ΣΥΝΤΑΞΗ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Χρύσα Παιδούση (PhD)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  Γρηγόρης Παντελόγλου (PhD), Ανδριάννα Ηλιοπούλου, Πόπη Καραμανώλη, Παύλος Ξένος

Επικοινωνία: c.paidoussi@eiead.gr