ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (4): ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (4)

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Θεματικά Δελτία Ενημέρωσης

Σύνταξη: Παναγιώτης Κυριακούλιας

Επικοινωνία: p.kyriakoulias@eiead.gr