ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (8): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

1/9/2021

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (8).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑo.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-16-6
Αθήνα, Ιούλιος 2021