ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (7): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

8/6/2021

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (7).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργσίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑo.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-16-6
Αθήνα, Ιούνιος 2021