ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2021

12/5/2021

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΝΙΣΤΏΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργσίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑo.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-15-9
Αθήνα, Μάιος 2021