ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ. ΣΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (5): “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ”, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

20/4/2021

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΣΕΙΡΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (5).

ΣΥΝΤΑΞΗ: Ολυμπία Καμινιώτη (PhD), Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργσίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: o.kaminioti@eiead.gr

ISBN: 978-960-6725-14-2
Αθήνα, Απρίλιος 2021